"ჯ. ბ. აუდიტი" თქვენი წარმატებული საქმიანობის გარანტია

მომსახურებას გაგიწევთ პროფესიონალი კადრები. ჩვენ დაგეხმარებით გაუთვალისწინებელი ფინანსური რისკების აცილებასა და არსებული პრობლემების იდენტიფიცირება/გადაჭრაში. კომპანიას დაზღვეული აქვს თავისი პროფესიული პასუხისმგებლობა სადაზღვევო კომპანიაში - "ალფა", ამგვარად დაზღვეულია ჩვენი ერთობლივი საქმიანობის შედეგებიც.

 

 

2014 წლიდან LEA GLOBAL - ის წევრი

მე-3 კატეგორია ზედამხედეველობის სამსახურის (SARAS) ხარისხის მონიტორინგის შედეგების მიხედვით

რატომ უნდა ავირჩიოთ ჯ.ბ. აუდიტი