ჩვენი სიახლეები კიდევ ერთი შთამბეჭდავი წარმატება!

22 / თებ / 2018

კიდევ ერთი შთამბეჭდავი წარმატება!

„ჯ.ბ. აუდიტი“ დაარსებიდან დღემდე ღირსეულად ინარჩუნებს კონკურენტთა შორის მოწინავე პოზიციას.
ნაციონალური ბიზნეს-რეიტინგების კავშირმა დაასრულა საქართველოს საწარმოთა საქმიანობის საერთო სახელმწიფო ფინანსურ-ეკონომიკური ანალიზი, აღნიშნული შედეგების მიხედვით „ჯ.ბ. აუდიტი“ არის ოქროს ათეულის ღირსეული წევრი და მიენიჭა სტატუსი „დარგის ლიდერი 2016“, რომელიც ბაზრის სხვა მოთამაშეებს, კლიენტებსა, ინვესტორებს და პარტნიორ ორგანიზაციებს აჩვენებს კომპანიის საიმედოობასა და პერსპექტიულობას.
ნაციონალური ბიზნეს-რეიტინგების კავშირი (საქართველო, ბელარუსი, ყაზახეთი, რუსეთი, აზერბაიჯანი, უკრაინა) არის მოწინავე საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც უზრუნველყოფს საწარმოს საქმიანობის სამეცნიერო-სტატისტიკურ შეფასებას ბიზნეს-რეიტინგების სტანდარტების საფუძველზე

სხვა სიახლეები

22 თებ 2018

სემინარი ზუგდიდში

2016 წლის 28 დეკემბერი
დაწვრილებით
19 თებ 2018

ტრენინგი ზუგდიდში

2017 წლის 10 თებერვალი
დაწვრილებით