"ჯ. ბ. აუდიტი" თქვენი წარმატებული საქმიანობის გარანტია

მომსახურებას გაგიწევთ პროფესიონალი კადრები. ჩვენ დაგეხმარებით გაუთვალისწინებელი ფინანსური რისკების აცილებასა და არსებული პრობლემების იდენტიფიცირება/გადაჭრაში. კომპანიას დაზღვეული აქვს თავისი პროფესიული პასუხისმგებლობა სადაზღვევო კომპანიაში - სს "ალდაგი", ამგვარად დაზღვეულია ჩვენი ერთობლივი საქმიანობის შედეგებიც.

 

 

3 მილიარდი LEA-ს კომპანიების წლიური ბრუნვა

მე-2ე ადგილზე მსოფლიოში International Accounting Bulletin-ის 2017 წლის კვლევის მიხედვით

რატომ უნდა ავირჩიოთ ჯ.ბ. აუდიტი